”Desinficerar direkt och skyddar aktivt framåt i 24 timmar”

Pathogon Alkoholfri Ytdesinfektion skiljer sig från vanliga desinfektionsmedel

Därför att när du använder produkten både desinficerar du dina ytor direkt och ger dem ett långtidsverkande skydd i  upp till 24 timmar  mot virus, bakterier och mögelsvampar. Den dödar eller oskadliggör upp till 99,9999 % av alla kända organismer som t.ex Salmonella, Hepatit-C, Candida Albicans samt alla höljebärande virus inklusive SARS CoV-2 (som ger Covid-19) Eliminerar de flesta skadliga patogener vid > log6 vid applicering (99,9999%)

Vår Pathogon Ytdesinfektion erbjuder en beprövad och speciellt utformad  teknologi genom sitt bildande av en unik ytskiktsbarriär på de ytor den används på.

Denna ytskiktsteknologi förbättrar hygienen och reducerar risken för kontaminering och infektion. Detta innebär att den inte bara eliminerar farliga patogener, den verkar även framåt och håller ytorna smittfria i upp till 24 tim.

Den centrala delen i produkten är en antimikrobiell substans som utrotar och förhindrar tillväxten av mikroorganismer som bakterier, virus och svamp. Produkten har kliniskt bevisad effekt att den omintetgör bakteriella patogener, nedbrytande organismer, jäst, mögel och virus.

På grund av produktens unika blandning så innehåller den färre kemikalieingredienser, har en högre effektivitet och ger mindre påverkan på miljön i jmf med andra ytdesinficerande produkter. Den unika blandningen dödar alla kända patogener och förhindrar mutationer.

Produkten utplånar inte enbart mikroorganismer, den hindrar också tillväxten av nya. De  biocidala substanserna som används i produkten genomgår en speciell procedur i tillverkningen vilket bygger upp stabiliserade micellära strukturer som gör att produkten är säker för användning på ytor där mat och livsmedel hanteras. Produkten därför säker för både människor och djur.

Pathogon Alkoholfri Ytdesinfektion är effektiv på alla hårda ytor och material inklusive områden där livsmedel bearbetas. Det kan användas på rostfritt stål, plast, kakel, golv, väggar, glas, kylar. Det kan användas i vanlig rumsmiljö, på kontor och arbetsplatser, i offentliga miljöer, skolor och sjukhus. Det går även utmärkt att använda i alla typer av fordon som tåg, bussar, flygplan och bilar.

Verkar när det har torkat genom att etablera en aktiv ytbarriär som binder mot underlaget. Mycket effektivt även i smutsiga miljöer. Medlet fräter inte och är skonsamt mot de flesta ytor och behöver ej sköljas av efter applicering.

Medlet appliceras genom att:

  • Spraya ytan och sedan låta lufttorka
  • Blöta en ren polyestertrasa och torka av ytan och sedan låta lufttorka
  • Genom att dimma/fogga ett rum, fordon eller yta och sedan låta lufttorka. (På detta sätt kan stora ytor desinficeras och smittsäkras på mkt kort tid och ett kostnadseffektivt sätt.) Läs mer om dimma/fogga här.

 

”Pathogon Ytdesinfektion avlägsnar biofilm vilket gör att ytan blir grundligt desinficerad den binder sedan mycket starkt (inte permanent) mot ytan som behandlas med den, den skapar ett aktivt ytskikts membran utan att för den sakens skull förlora sin antimikrobiella effekt. Denna specifikt utformade ytskicktsbarriär är aktiv och hållbar även på ytor som utstår mycket slitage och användning. Alla aktiva ingredienser är listade i enlighet med EU:s direktiv för Biocidal produkt reglering.”