Virus- & Bakteriefritt upp till 24h

Nästa generation desinfektionsteknik!

”Disinfection with care for humans, animals and our planet”

Cima Nordic AB är din grossist och distributör av miljömässigt hållbara rengörings- och desinfektionsmedel både för människor och djur samt de miljöer vi lever i och kommer i kontakt med.

Vi försöker aktivt hitta lösningar på de problem vi idag har med sjukdomsalstrande bakterier, virus och svampar som konstant muterar för att undgå de antimikrobiella medel som utvecklas för att bekämpa dem.

Vi samarbetar med de främsta tillverkarna på området för att hela tiden ligga steget före med nya innovationer och lösningar inom hygien och desinfektion.